Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde og struktur

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 2 suppanter, 1 revisor samt en revisorsuppleant.

Der er nedsat 6 udvalg, som hver består af bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer, som på anden vis har tilknyting til Viby IF Håndbold.

Udvalgene er lavet for at bestyrelsen har færre og mere effektive møder, bestyrelsen ønsker at involvere flere i hænder i klubben udover bestyrelsen.

Derudover for at tydeliggøre, hvor den enkelte skal henvende sig, samt tydeliggøre klubbens opgaver og hvor beslutninger tages.


Klik her for at klubbens vedtægter

Klik her for at læse mere om udvalgsstrukturen


Formand
File
Erik Heltoft
51 57 57 58
Næstformand
SM
Steffen Møller
29 44 47 66
Kasserer
NL
Nancy D. Linde
30 56 23 70
Bestyrelsesmedlem
File
Kent Winther
40 54 21 10
Bestyrelsesmedlem
File
Susanne Brylle Thomsen
40 12 63 96
Bestyrelsesmedlem
DM
Dorte Mathiasen
28 40 83 77
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
LH
Louise Kaas Hansen
28 88 05 80
Suppleant
GD
Gitte Dam
31 56 25 47
Organisationsplan%202017-2018